Lịch nghỉ 30/4 và 1/5 năm 2024 như thế nào?

Thứ 4 , 17/04/2024, 16:45


     Dịp lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024, người lao động có được nghỉ 5 ngày liên tiếp hay không? Nếu làm việc trong ngày lễ thì chế độ hưởng lương như thế nào?

1. 30/4 và 1/5 năm 2024 được nghỉ mấy ngày ?

     Căn cứ tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định về lịch nghỉ 30/4 và 1/5 năm 2024 như sau:

Điều 112. Nghỉ lễ, tết

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch: 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.

     Như vậy, theo điểm c, d khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 thì lịch nghỉ 30/4 và 1/5 năm 2024 như sau:

     Ngày Chiến thắng và ngày Quốc tế lao động, người lao được nghỉ hưởng nguyên lương 1 ngày vào 30/4 Dương lịch và 1 ngày 1/5 Dương lịch.

     Lịch nghỉ 30/4 và 1/5 năm 2024 rơi vào ngày thứ ba và ngày thứ tư - là các ngày làm việc trong tuần.

     Tuy nhiên, Theo thông báo 1570/TB-LĐTBXH ngày 12/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 thì Thủ tướng Chính phủ đã chấp nhận đề xuất hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4/2024) sang ngày thứ Bảy (04/5/2024) để công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được nghỉ 5 ngày liên tục.

     Khuyến khích người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

     Như vậy, lịch nghỉ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2024  công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập sẽ nghỉ 5 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2024 (làm bù vào ngày thứ Bảy 04/5/2024).

     Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ 5 ngày nghỉ lễ liên tục trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

     Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

      Đối với các doanh nghiệp hiện được khuyến khích áp dụng lịch nghỉ như trên cho người lao động.

     Do vậy, lịch nghỉ 30/4 và 1/5 năm 2024 đối với công chức, viên chức, và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ kéo dài 2 ngày từ thứ ba ngày 30/4/2024 đến hết thứ tư ngày 1/5/2024. Đối với người lao động trong các doanh nghiệp tùy thuộc sự sắp xếp của người sử dụng lao động.

2. Người lao động đi làm lịch nghỉ 30/4 và 1/5 năm 2024 được hưởng lương ra sao?

     Căn cứ theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

Điều 98: Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Theo đó, trường hợp người lao động làm vào ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được hưởng lương, ít nhất 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết đối với người lao động hưởng lương ngày.

Ngoài ra, trường hợp người lao động làm việc vào ban đêm thì sẽ được trả thêm ít nhất 30% tiền lương của ngày làm việc bình thường và 20% tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết.

     Như vậy, đi làm lịch nghỉ 30/4 và 1/5 năm 2024 thì tiền lương được tính lương như sau:

  • Làm việc vào ban ngày: Ngoài được hưởng nguyên lương ngày nghỉ lễ thì người lao động sẽ được nhận thêm ít nhất 300%  tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

  • Làm việc vào ban đêm: Ngoài được hưởng nguyên lương ngày nghỉ lễ thì người lao động sẽ được nhận thêm ít nhất 390%  tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3.  Công ty không cho người lao động nghỉ 30/4, 1/5 bị phạt bao nhiêu tiền?

     Căn cứ tại Điều 18 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định các mức phạt như sau:

Vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Không bảo đảm cho người lao động nghỉ việc riêng hoặc nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật;

b) Không thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi tổ chức làm thêm giờ và nơi đặt trụ sở chính về việc tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về nghỉ hằng tuần hoặc nghỉ hằng năm hoặc nghỉ lễ, tết.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Thực hiện thời giờ làm việc bình thường quá số giờ làm việc theo quy định của pháp luật;

b) Huy động người lao động làm thêm giờ mà không được sự đồng ý của người lao động, trừ trường hợp theo quy định tại Điều 108 của Bộ luật Lao động.

4. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: không đảm bảo cho người lao động nghỉ trong giờ làm việc hoặc nghỉ chuyển ca theo quy định của pháp luật; huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

     Bênh cạnh đó, khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định như sau:

     Mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt và nguyên tắc áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính nhiều lần

1. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 5 Điều 7; khoản 3, 4, 6 Điều 13; khoản 2 Điều 25; khoản 1 Điều 26; khoản 1, 5, 6, 7 Điều 27; khoản 8 Điều 39; khoản 5 Điều 41; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Điều 42; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 43; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 45; khoản 3 Điều 46 Nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Chương V Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với cá nhân; trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt cá nhân.

     Như vậy, cá nhân sử dụng lao động không cho người lao động nghỉ theo lịch nghỉ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2024 thì bị phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

     Mức phạt trên là mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt dành cho tổ chức vi phạm hành vi tương tự nêu trên là gấp đôi mức phạt của cá nhân. Do đó, công ty không cho người lao động nghỉ theo lịch nghỉ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2024 thì bị phạt bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. 40.000.000 đồng.

4. Hỏi đáp về lịch nghỉ 30/4 và 1/5 năm 2024 như thế nào?

Câu hỏi 1: Người lao động có được sử dụng ngày nghỉ hằng năm liền với ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 không?

     Theo căn cứ tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 113 Bộ luật lao động 2019 Người lao động có quyền sử dụng ngày nghỉ phép hằng năm.

     Theo đó, người lao động có thể sử dụng ngày nghỉ phép năm của mình để xin nghỉ thêm sau các ngày nghỉ lễ; mà vẫn được hưởng nguyên lương. Đối với người lao động làm việc từ 12 tháng trở lên, thì được nghỉ tương đương 12 ngày làm việc (đối với điều kiện làm việc bình thường); riêng đối với một số điều kiện làm việc khắc nghiệt hơn thì số ngày nghỉ phép hằng năm sẽ nhiều hơn từ 02 đến 04 ngày. Còn đối với người lao động chưa làm đủ 12 tháng, số ngày nghỉ hằng năm tương ứng với số tháng đã làm việc.

Câu 2: Người lao động có được thưởng lễ 30/4 và 01/5 không?

     Cụ thể tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thưởng như sau:

     Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

     Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

     Như vậy, việc thưởng hay không sẽ do người sử dụng lao động quyết định, nếu trong quy chế thưởng của có quyết định về việc thưởng cho nhân viên vào ngày lễ 30/4 và 01/5 thì người lao động vẫn sẽ được thưởng vào dịp lễ này.

Bài viết liên quan:

     Để được tư vấn thêm những thông tin cần thiết về lịch nghỉ 30/4 và 1/5 năm 2024 như thế nào, quý khách hàng vui lòng liên hệ đến số điện thoại: 19006178 để được hỗ trợ nhanh nhất! Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!

Chuyên viên: Nguyễn Văn Khánh

 

Luật sư gọi luôn cho bạn
×

Gửi số điện thoại của bạn để luật sư tư vấn

  • Số ĐT của bạn *
  • Chọn gói dịch vụ *

Gửi yêu cầu tư vấn

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT TOÀN QUỐC

463 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 1900 6178

Email: lienhe@luattoanquoc.com