Không nghỉ hết phép năm có được thanh toán tiền không?

Thứ 2 , 02/01/2023, 09:15


Nghỉ phép năm hay còn được gọi là số ngày nghỉ hàng năm là những quyền lợi cơ bản mà người lao động được hưởng trong một năm khi làm việc cho cho một doanh nghiệp, hay tổ chức nào. Tùy vào quy định của mỗi doanh nghiệp, tính chất công việc mà người lao động sẽ được hưởng chế độ nghỉ phép năm khác nhau. 

     Câu hỏi của bạn:

     Chào luật sư: Luật sư cho tôi hỏi, quy định về Không nghỉ hết phép năm có được thanh toán tiền không? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư.

      Câu trả lời của luật sư

      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về quy định Không nghỉ hết phép năm có được thanh toán tiền không?, chúng tôi xin cung cấp thông tin tư vấn về trên như sau:   

      Căn cứ pháp lý:

  • Bộ luật Lao động 2019;
  • Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.

1. Nghỉ phép năm là gì?

      Nghỉ phép năm hay còn được gọi là số ngày nghỉ hàng năm là những quyền lợi cơ bản mà người lao động được hưởng trong một năm khi làm việc cho cho một doanh nghiệp, hay tổ chức nào. Tùy vào quy định của mỗi doanh nghiệp, tính chất công việc mà người lao động sẽ được hưởng chế độ nghỉ phép năm khác nhau. 

      Căn cứ theo quy định tại Điều 113 Bộ luật lao động năm 2019 thì người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm và được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động. Số ngày nghỉ phép năm có thể là 12, 14 hoặc 16 ngày trong vòng 1 năm. Còn trong trường hợp, người lao động chưa đủ 1 năm làm việc thì vẫn được hưởng chế độ nghỉ phép năm theo mỗi tháng làm việc tương ứng với 01 ngày nghỉ phép cộng thêm.

2. Quy định về nghỉ phép năm?

      Căn cứ tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 113 người lao động được nghỉ hàng năm theo quy định:

Điều 113. Nghỉ hàng năm

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ

      Như vậy, theo quy định của khoản 1, 2, 3  Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định, đối với những người lao động làm việc đủ 12 tháng thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động, phụ thuộc vào điều kiện, môi trường làm việc. Cụ thể:

  • Người lao động trong điều kiện bình thường sẽ được nghỉ 12 ngày;
  • Người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sẽ được nghỉ 14 ngày;
  • Người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sẽ được nghỉ 16 ngày.

      Đối với lao động làm việc chưa đủ 12 tháng theo quy định, thì số ngày nghỉ hàng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

      Đối với người lao động do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ

      Ngoài ra, người lao động còn được tăng ngày nghỉ hằng năm theo thâm niên làm việc, quy định cụ thể tại điều 114 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

Điều 114. Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc

Cứ đủ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

      Theo đó, mỗi 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người đó được tăng thêm tương ứng 01 ngày, theo quy định tại khoản 1 Điều 113 Bộ luật Lao động 2015.

3. Chế độ của người lao động được hưởng khi chưa nghỉ phép năm

      Công thức tính ngày nghỉ phép năm căn cứ theo Điều 66, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động 2019:

Số ngày phép = [( Số ngày nghỉ phép khi làm đủ năm + Số ngày phép thâm niên (nếu có))/ 12] x Số tháng làm việc thực tế

      Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

      Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm theo khoản 3 Điều 113 của Bộ luật Lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm.

     Trường hợp không nghỉ hết ngày nghỉ phép trong năm do không có nhu cầu nghỉ mà vẫn tiếp tục đi làm thì người sử dụng lao động không phải thanh toán tiền lương cho những ngày nghỉ phép chưa nghỉ.

      Như vậy, người lao động không nghỉ hết phép năm do không có nhu cầu nghỉ sẽ không được thanh toán bằng tiền theo số ngày nghỉ phép còn thừa khi kết thúc năm. Tuy nhiên, pháp luật hiện nay cũng cho phép người lao động được thỏa thuận với doanh nghiệp để gộp ngày nghỉ phép còn dư sang các năm tiếp theo. Căn cứ theo khoản 4 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

4. Câu hỏi về Không nghỉ hết phép năm có được thanh toán tiền không?

Câu hỏi 1. Thanh toán tiền nghỉ phép năm gồm những khoản nào?

     Theo quy định pháp luật hiện hành, các khoản người lao động được thanh toán liên quan đến nghỉ hằng năm như sau:

     Thứ nhất: Tiền nghỉ phép năm chưa nghỉ/ chưa nghỉ hết

     Khoản tiền này được xác định như sau:

    Tiền nghỉ phép năm chưa nghỉ/ chưa nghỉ hết = Số ngày được tính nghỉ phép năm chưa nghỉ/ chưa nghỉ hết x Tiền lương ngày.

     Thứ hai: Tiền tàu, xe

     Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm. (khoản 6 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019).

Câu hỏi 2. Số ngày nghỉ hằng năm của người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng được tính như thế nào?

     Số ngày nghỉ hằng năm của người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 113 của Bộ luật Lao động được tính như sau: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm.

 

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về Không nghỉ hết phép năm có được thanh toán tiền không?

Tư vấn qua Tổng đài 1900 6178: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về không nghỉ hết phép năm có được thanh toán tiền không? và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi vềkhông nghỉ hết phép năm có được thanh toán tiền không? tới địa chỉ: lienheluattoanquoc.vn@gmail.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên Thục Nhi

 

Luật sư gọi luôn cho bạn
×

Gửi số điện thoại của bạn để luật sư tư vấn

  • Số ĐT của bạn *
  • Chọn gói dịch vụ *

Gửi yêu cầu tư vấn

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT TOÀN QUỐC

463 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 1900 6178

Email: lienhe@luattoanquoc.com