Công ty có thể chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do ảnh hưởng dịch bệnh được không?

Thứ 5 , 02/02/2023, 10:12


Thời gian dịch bệnh Covid bùng phát đã dẫn đến hệ quả hàng loạt người lao động bị sa thải, mất việc làm. Vậy liệu công ty có thể chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do ảnh hưởng dịch bệnh được không? Và Việt Nam hiện có quy định ra sao về việc chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do ảnh hưởng dịch bệnh? Với sứ mệnh đem pháp luật vào thực tiễn để bảo vệ quyền lợi của người lao động, Luật toàn quốc gửi tới bạn đọc bài viết phân tích về vấn đề này dưới đây. 

Câu hỏi của bạn: 

     Chào Luật sư, tuần trước tôi bị công ty chấm dứt hợp đồng lao động với lý do ảnh hưởng dịch bệnh. Tôi rất mong Luật sư giải đáp giúp tôi liệu công ty chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do ảnh hưởng dịch bệnh được không? Tôi cảm ơn Luật sư!

Câu trả lời của Luật sư: 

     Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Công ty có thể chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do ảnh hưởng dịch bệnh được không, chúng tôi xin cung cấp thông tin tư vấn về vấn đề Công ty có thể chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do ảnh hưởng dịch bệnh được không như sau:

Căn cứ pháp lý: 

  • Bộ luật Lao động 2019

1. Hợp đồng lao động là gì?

    Điều 13, Bộ luật Lao động 2019 (sau đây gọi là BLLĐ 2019) quy định: “Hợp đồng lao động (HĐLĐ) là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động”. 

     Vậy, công ty chấm dứt hợp đồng lao động tức là chấm dứt quan hệ lao động giữa công ty và người lao động. Hay thực tế, cụm từ thông dụng cho hành động này là sa thải nhân viên. Khi chấm dứt hợp đồng lao động thì mọi quyền và nghĩa vụ giữa các bên theo HĐLĐ đều bị hủy bỏ.

2. Trường hợp công ty được phép chấm dứt hợp đồng lao động

     Căn cứ quy định tại điều 36, BLLĐ 2019, người sử dụng lao động (công ty) có quyền chấm dứt HĐLĐ trong các trường hợp sau:

Điều 36. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc do người sử dụng lao động ban hành nhưng phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục thì người sử dụng lao động xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động với người lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc;

….

     Có thể thấy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì công ty hoàn toàn có quyền chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do ảnh hưởng dịch bệnh căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 39 BLLĐ 2019. 

     Tuy vậy, không phải chỉ với lý do ảnh hưởng dịch bệnh đơn thuần mà công ty có thể đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà chỉ khi công ty đã tìm đủ mọi biện pháp khắc phục nhưng không thành công dẫn đến hệ quả phải cắt giảm người lao động.  

4. Nghĩa vụ của công ty khi chấm dứt hợp đồng lao động do ảnh hưởng dịch bệnh

     Mặc dù công ty chấm dứt HĐLĐ với người lao động nhưng vẫn phải hoàn thành những nghĩa vụ, thủ tục theo luật định để bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng. Cụ thể như sau: 

  • Trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội theo quy định tại điều 46 BLLĐ năm 2019. 

  • Các nghĩa vụ về hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động; và cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả theo quy định tại khoản 3, điều 48 BLLĐ 2015 

Câu hỏi về vấn đề Công ty có thể chấm dứt HĐLĐ vì lý do ảnh hưởng dịch bệnh không

Câu hỏi 1: Theo quy định của pháp luật, sau bao nhiêu ngày kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ thì người lao động sẽ nhận được các khoản trợ cấp?

     Điểm d, khoản 1, điều 48 BLLĐ 2019 quy định về vấn đề này như sau: 

Điều 48. Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

…..

d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

     Kết luận: Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ thì phía công ty có trách nhiệm thanh toán các khoản trợ cấp cho người lao động theo quy định của pháp luật. Do ảnh hưởng của dịch bệnh thì thời hạn này được kéo dài nhưng không quá 30 ngày. 

Câu hỏi 2: Khi chấm dứt hợp đồng lao động, theo luật định thì công ty có cần thông báo trước cho người lao động không?

     Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 45 BLLĐ 2019 thì người sử dụng lao động phải gửi thông báo bằng văn bản cho người lao động trong trường hợp phía sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.

    Nếu không gửi văn bản thông báo cho người lao động, người sử dụng lao động có thể bị phạt hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 12/2022/NĐ-CP như sau:

Điều 12: Vi phạm quy định về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định của Bộ luật Lao động, trừ trường hợp quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 34 của Bộ luật Lao động.

......

 
     Như vậy, pháp luật đã có quy định rõ ràng về vấn đề thông báo bằng văn bản từ phía người sử dụng lao động khi chấm dứt HĐLĐ nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động. 
 

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về Công ty có thể chấm dứt HĐLĐ với lý do ảnh hưởng dịch bệnh không

Tư vấn qua Tổng đài 1900 6178: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về Công ty có thể chấm dứt HĐLĐ với lý do ảnh hưởng dịch bệnh và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về Công ty có thể chấm dứt HĐLĐ với lý do ảnh hưởng dịch bệnh không tới địa chỉ: lienheluattoanquoc.vn@gmail.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật toàn quốc xin chân thành cảm ơn!

Chuyên viên: Ngọc Bích 

Luật sư gọi luôn cho bạn
×

Gửi số điện thoại của bạn để luật sư tư vấn

  • Số ĐT của bạn *
  • Chọn gói dịch vụ *

Gửi yêu cầu tư vấn

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT TOÀN QUỐC

463 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 1900 6178

Email: lienhe@luattoanquoc.com