Quyền của cổ đông lớn theo quy định hiện nay

Thứ 4 , 24/01/2024, 17:11


     Cổ đông là người nắm giữ cổ phần trong công ty cổ phần. Bạn có biết những quyền của cổ đông lớn là gì không, hãy cùng Luật Toàn Quốc tìm hiểu rõ hơn trong bài viết hôm nay nhé.  

     Cổ đông là người nắm giữ cổ phần trong công ty cổ phần. Bạn có biết những quyền của cổ đông lớn là gì không, hãy cùng Luật Toàn Quốc tìm hiểu rõ hơn trong bài viết hôm nay nhé.

1. Cổ đông lớn là gì?

     Theo Khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019, cổ đông lớn là cổ đông sở hữu ≥ 05% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành.

     Đối chiếu với Khoản 3 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần.

     Như vậy có thể hiểu, cổ đông lớn là cá nhân, tổ chức nắm giữ ≥ 05% cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành.

2. Đặc điểm của cổ đông lớn

     Cổ đông lớn có một số đặc điểm như sau:

  • Cổ đông lớn được đánh giá là cổ đông có ảnh hưởng đến công ty bởi vì họ sở hữu số lượng đáng kể cổ phần của công ty.

  • Các cổ đông lớn sẽ dùng quyền bỏ phiếu của mình để vận động tạo ra sự thay đổi tại công ty. Đồng thời, họ sử dụng quyền lực của mình để cố gắng tham gia nhiều vào các quyết định của công ty.

3. Quyền của cổ đông lớn

     Theo 115, Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, quyền của cổ đông lớn như sau:

Tỷ lệ sở hữu cổ phần, 

phiếu biểu quyết

Quyền tương ứng

05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên

 

Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên/tỷ lệ khác nhỏ hơn theo Điều lệ công ty có quyền: Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị; Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông...

Từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên

 

Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên/tỷ lệ khác nhỏ hơn theo Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát…

Từ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết


 

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết

- Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

Từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên

 

Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

- Tổ chức lại, giải thể công ty;

- Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

Từ 35% tổng số phiếu biểu quyết trở lên

Có quyền phủ quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

4. Câu hỏi liên quan quyền của cổ đông lớn

Câu hỏi 1. Quyền lợi của cổ đông lớn, nhỏ trong hoạt động phát triển cổ phiếu?

     Cổ đông lớn là cổ đông trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành. Nhưng thực chất quyền lợi là như nhau trên mỗi cổ phần. Tuy nhiên, cổ đông lớn sở hữu nhiều cổ phần và sẽ có lợi thế trong việc biểu quyết một vấn đề nào đó.

Câu hỏi 2. Nghĩa vụ của cổ đông lớn?

     Cổ đông lớn có nghĩa vụ:

  • Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn số cổ phần đã cam kết mua;

  • Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới bất cứ hình thức nào. Ngoại trừ trường hợp được công ty hay người khác mua lại số cổ phần đó. Nếu cố tình làm trái quy định sẽ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ cũng như nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã rút và các thiệt hại xảy ra với công ty;

  • Tuân thủ mọi điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty;

  • Chấp hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông;

  • Bảo mật các thông tin mà công ty cung cấp trong Điều lệ công ty và quy định pháp luật. Nghiêm cấm các hành vi sao chép, phát tán cho cá nhân, tổ chức khác;

  • Không được dùng những ảnh hưởng của mình để gây khó khăn đến lợi ích của công ty và các cổ đông khác.

Bài viết liên quan:

     Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan quyền của cổ đông lớn, khách hàng vui lòng liên hệ với số tổng đài 1900 6178 để được các luật sư hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!

Chuyên viên: Tiến Đạt

 
Luật sư gọi luôn cho bạn
×

Gửi số điện thoại của bạn để luật sư tư vấn

  • Số ĐT của bạn *
  • Chọn gói dịch vụ *

Gửi yêu cầu tư vấn

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT TOÀN QUỐC

463 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 1900 6178

Email: lienhe@luattoanquoc.com