Quy định về mức xử phạt ban quản trị vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư

Thứ 5 , 26/05/2022, 09:57


Các quyết định, hành vi của ban quản trị nhà chung cư mà vi phạm về vấn đề quản lý sử dụng nhà chung cư sẽ bị xử phạt theo Nghị định 16/2022/NĐ-CP. Vậy theo đó, mức xử phạt ban quản trị vi phạm về quản lý sử dụng nhà chung cư quy định như thế nào?

Câu hỏi của bạn       

     Xin chào luật sư! Gia đình tôi sống ở một căn hộ chung cư. Hiện tại, tôi thấy Ban quản trị chung cư nơi tôi sinh sống đang có hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư. Luật sư cho tôi hỏi Mức xử phạt ban quản trị vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư hiện nay là như thế nào? Rất mong được Luật sư giải đáp. Tôi xin chân thành cảm ơn !

Câu trả lời của luật sư:

       Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mức xử phạt ban quản trị vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư, chúng tôi xin cung cấp thông tin tư vấn về vấn đề này như sau:

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Nhà ở 2014
 • Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

Nội dung tư vấn:

1. Ban quản trị nhà chung cư là gì?

     Nhà chung cư là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.

     Ban quản trị nhà chung cư là một tổ chức do hội nghị nhà chung cư hoặc cụm nhà chung cư bầu. Ban quản trị nhà chung cư là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu và hoạt động theo mô hình pháp luật quy định.

2. Mức xử phạt ban quản trị vi phạm về quản lý sử dụng nhà chung cư

     Theo Điều 69 Nghị định 16/2022/NĐ-CP, ban quản trị nhà chung cư có hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư sẽ bị xử phạt như sau:

     Phạt tiền từ 60.000.000 đến 80.000.000 đối với các hành vi sau đây:

 • Không có văn bản yêu cầu chủ đầu tư để bàn giao hồ sơ nhà chung cư theo quy định;
 • Chậm hoặc không có văn bản đề nghị UBND cấp huyện yêu cầu chủ đầu tư phải bàn giao hồ sơ trong trường hợp chủ đầu tư không bàn giao hồ sơ nhà chung cư theo quy định;
 • Không có văn bản đề nghị chủ đầu tư chuyển giao kinh phí bảo trì theo quy định;
 • Không có văn bản đề nghị UBND cấp tỉnh nới có nhà chung cư thực hiện cưỡng chế chủ đầu tư phải bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy định;
 • Nhận bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư khi chưa có biên bản quyết toán số liệu kinh phí bảo trì theo quy định;
 • Không bàn giao lại hồ sơ, sổ sách, giấy tờ đang quản lý cho Ban quản trị mới theo quy định.

     Phạt tiền từ 100.000.000 đến 120.000.000 đồng với một số các hành vi sau đây:

 • Quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung không đúng quy định;
 • Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung;
 • Tự quyết mức giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư mà không thông qua hội nghị nhà chung cư;
 • không báo cáo hội nghị nhà chung cư về việc thu, chi theo quy định;
 • Thực hiện sai quy chế hoạt động hoặc quy chế thu chi tài chính đã được hội nghị nhà chung cư thông qua;
 • Không lập tài khoản để nhận kinh phí bảo trì phần sở hữu nhà chung cư của cả tòa chung cư theo quy định;
 • Không thông báo công khai trên bảng tin của nhà chung cư vè các khoản chi từ kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định;
 • Không lập kế hoạch bảo trì hằng năm hoặc lập kế hoạch bảo trì hằng năm không đầy đủ nội dung theo quy định.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm của ban quản trị nhà chung cư

     Biện pháp khắc phục hậu quả ứng với mỗi vi phạm trên là: 

 • Buộc có văn bản yêu cầu Chủ đầu tư chung cư bàn giao hồ sơ nhà chung cư theo quy định đối với hành vi Không có văn bản yêu cầu chủ đầu tư để bàn giao hồ sơ nhà chung cư theo quy định;
 • Buộc có văn bản đề nghị UBND cấp huyện yêu cầu Chủ đầu tư bàn giao hồ sơ nhà chung cư đối với hành vi Chậm hoặc không có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện yêu cầu chủ đầu tư phải bàn giao hồ sơ trong trường hợp chủ đầu tư không bàn giao hồ sơ nhà chung cư theo quy định;
 • Buộc có văn bản đề nghị Chủ đầu tư chuyển giao kinh phí bảo trì đối với hành vi Không có văn bản đề nghị chủ đầu tư chuyển giao kinh phí bảo trì theo quy định;
 • Buộc có văn bản đề nghị UBND cấp tỉnh nơi có chung cư thực hiện cưỡng chế CĐT bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung đối với hành vi Không có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư thực hiện cưỡng chế chủ đầu tư phải bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy định;
 • Buộc quyết toán số liệu kinh phí bảo trì trước khi nhận bàn giao bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư đối với hành vi Nhận bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư khi chưa có biên bản quyết toán số liệu kinh phí bảo trì theo quy định;
 • Buộc bàn giao lại hồ sơ, sổ sách, giấy tờ đang quản lý cho Ban quản trị mới đối với hành vi Không bàn giao lại hồ sơ, sổ sách, giấy tờ đang quản lý cho Ban quản trị mới theo quy định;
 • Buộc quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung đúng quy định đối với hành vi Quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung không đúng quy định;
 • Buộc sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung nhà chung cư đúng công năng, mục đích đối với hành vi Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung;
 • Buộc hủy bỏ quy định về giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư và tổ chức hội nghị nhà chung cư để thông qua giá dịch vụ quản lý, vận hành mới đối với hành vi tự quyết định mức giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư mà không thông qua hội nghị nhà chung cư;
 • Buộc báo cáo hội nghị nhà chung cư gần nhất về việc thu, chi theo quy định đối với hành vi  Không báo cáo hội nghị nhà chung cư về việc thu, chi theo quy định;
 • Buộc thực hiện theo quy chế hoạt động hoặc quy chế thu, chi tài chính đã đưuọc hội nghị nhà chung cư thông qua đối với hành vi thực hiện sai quy chế hoạt động hoặc quy chế thu chi tài chính đã được hội nghị nhà chung cư thông qua;
 • Buộc lập tài khoản để nhận kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định đối với hành vi không lập tài khoản để nhận kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư của cả tòa chung cư theo quy định;
 • Buộc thông báo công khai trên bảng tin của nhà chung cư về các khoản chi từ kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định đối với không thông báo công khai trên bảng tin của nhà chung cư về các khoản chi từ kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định;
 • Buộc lập kế hoạch bảo trì hằng năm theo quy định đối với hành vi không lập kế hoạch bảo trì hằng năm hoặc lập kế hoạch bảo trì hằng năm không đầy đủ nội dung theo quy định.

4. Hỏi đáp về Mức xử phạt ban quản trị vi phạm về quản lý sử dụng nhà chung cư

Câu hỏi 1: Thẩm quyền xử lý vi phạm ban quản trị nhà chung cư thuộc về ai?

     Theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Thông tư 02/2016/TT-BXD thì Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn.

Câu hỏi 2: Trách nhiệm của ban quản trị chung cư là gì?

     Những người trong ban quản trị của chung cư sẽ có những nhiệm vụ sau:

 • Nhắc nhở các hộ gia đình, người có tham gia sử dụng cơ sở vật chất, hạ tầng trong nhà chung cư để thực hiện theo đúng các nội quy, quy định của tòa nhà.
 • Tham gia vào việc quản lý, thu chi và sử dụng các loại kinh phí về việc bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa các khu vực không gian chung của chung cư.
 • Ban quản trị tham gia vào quản lý và các vấn đề liên quan vận hành của nhà chung cư cùng với chủ đầu tư của tòa nhà.
 • Ban quan trị cũng tham gia vào tìm kiếm và ký kết hợp đồng với các đơn vị có năng lực để bảo trì căn hộ.
 • Người mua và sở hữu căn hộ chung cư sẽ thông qua ban quản trị để nêu ra ý kiến, đánh giá về vấn đề quản lý và vận hành và dịch vụ liên quan tòa nhà. 
 • Hồ sơ tòa nhà, thông tin nội dung họp, hội nghị trao đổi về các vấn đề liên quan tới chung cư sẽ được quản lý, lưu trữ bởi ban quản trị chung cư.
 • Ngoài ra, ban quản trị của nhà chung cư cũng sẽ có trách nhiệm phối kết hợp với chính quyền địa phương để giữ gìn trật tự, an toàn cho cuộc sống, xây dựng cộng đồng văn minh.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mức xử phạt ban quản trị vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư

Tư vấn qua Tổng đài 1900 6178: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mức xử phạt ban quản trị vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về mức xử phạt ban quản trị vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư đất tới địa chỉ: lienheluattoanquoc.vn@gmail.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Lê Hằng

Luật sư gọi luôn cho bạn
×

Gửi số điện thoại của bạn để luật sư tư vấn

 • Số ĐT của bạn *
 • Chọn gói dịch vụ *

Gửi yêu cầu tư vấn

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT TOÀN QUỐC

463 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 1900 6178

Email: lienhe@luattoanquoc.com