Lao động nữ nhận con nuôi dưới 12 tháng tuổi có được nghỉ 60 phút mỗi ngày không?

Thứ 2 , 08/07/2024, 17:11


Trong thực tế việc sinh và nuôi con là hoàn toàn tự nhiên nhất là đối với những người lao động. Pháp luật có quy định về chế độ con nhỏ áp dụng đối với người lao động đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Vậy lao động nữ nhận con nuôi dưới 12 tháng tuổi có được nghỉ 60 phút mỗi ngày không, hãy cùng Luật Toàn Quốc chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây

1. Lao động nữ nhận con nuôi dưới 12 tháng tuổi có những quyền lợi gì?

     Lao động nữ nhận con con dưới 12 tháng tuổi có 8 quyền lợi sau đây:

- Thứ nhất, từ chối làm việc ban đêm, làm thêm giờ, đi công tác xa

Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 137, Bộ luật Lao động 2019 quy định người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp được người lao động đồng ý.

     Như vậy, lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi được quyền từ chối làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa khi có yêu cầu của người sử dụng lao động.

- Thứ hai, được chuyển việc hoặc giảm bớt giờ làm

  Căn cứ theo Khoản 2, Điều 137, Bộ luật Lao động 2019 thì lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi được chuyển sang làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi khi:

  • Làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

  • Làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

  • Làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con khi mang thai. 

Lưu ý: Lao động nữ phải có thông báo cho người sử dụng lao động biết để được xét duyệt.

- Thứ ba, không bị chấm dứt hợp đồng vì lý do nuôi con dưới 12 tháng tuổi 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 17, Bộ luật Lao động 2019 thì người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động vì lý do nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ các trường hợp:

  • Người sử dụng lao động là cá nhân chết;

  • Người sử dụng lao động bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết;

  • Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

​Năm quyền lợi còn lại mà lao động nữ nhận con nuôi dưới 12 tháng tuổi được hưởng bao gồm: được ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới, không bị xử lý kỷ luật lao động, được nghỉ mỗi ngày 60 phút hưởng đủ tiền lương, có thời gian nghỉ tối đa 20 ngày làm việc/ con/ năm, hưởng trợ cấp khi con ốm đau.

2. Lao động nữ nhận con nuôi dưới 12 tháng tuổi có được nghỉ 60 phút mỗi ngày không?

Căn cứ theo khoản 4 Điều 80 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ như sau:

a) Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi có quyền được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;

b) Trường hợp lao động nữ có nhu cầu nghỉ linh hoạt hơn so với quy định tại điểm a khoản này thì người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để được bố trí nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ;

c) Trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý để người lao động làm việc thì ngoài tiền lương được hưởng theo quy định tại điểm a khoản này, người lao động được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm trong thời gian được nghỉ.

     Như vậy, lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ 60 phút mỗi ngày trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Có thể thấy điều luật không quy định rõ giữa lao động nữ thực tế sinh con hay nhân con nuôi nên chỉ cần đang trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì đều được hưởng chế độ như nhau tức lao động nữ nhận con nuôi dưới 12 tháng tuổi vẫn được nghỉ 60 phút/ngày.

3. Không đảm bảo thời gian nghỉ cho lao động nữ nhận con nuôi dưới 12 tháng tuổi thì bị xử phạt như thế nào?

Căn cứ khoản 2 và khoản 3 Điều 28 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định như sau:

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

c) Không thực hiện việc chuyển công việc hoặc giảm giờ làm đối với lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con khi mang thai mà người lao động đã thông báo với người sử dụng lao động biết theo quy định tại khoản 2 Điều 137 của Bộ luật Lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác;

d) Không cho lao động nữ nghỉ 30 phút mỗi ngày trong thời gian hành kinh trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác;

đ) Không cho lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi nghỉ 60 phút mỗi ngày trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác;

3. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc người sử dụng lao động trả tiền lương cho người lao động nữ tương ứng với thời gian người lao động nữ không được nghỉ trong thời gian hành kinh theo quy định của pháp luật khi có hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;

b) Buộc người sử dụng lao động trả tiền lương cho người lao động nữ tương ứng với thời gian người lao động nữ không được nghỉ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này;

c) Buộc người sử dụng lao động nhận người lao động trở lại làm việc khi có hành vi vi phạm quy định tại điểm i khoản 2 Điều này.

     Căn cứ theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, mức phạt quy định trên đây là mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

     Như vậy, hành vi không cho lao động nữ nhận con nuôi dưới 12 tháng tuổi nghỉ 60 phút trong thời gian làm việc bị phạt tiền như sau:

  • Nếu người sử dụng lao động là cá nhân thì phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
  • Nếu người sử dụng lao động là tổ chức thi phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng .

4. Chuyên mục hỏi đáp

Câu 1: Thời giờ nghỉ của lao động nữ nhận con nuôi dưới 12 tháng tuổi có được hưởng lương không?

     Căn cứ theo khoản 4 Điều 58 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có quy định thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương có bao gồm thời giờ nghỉ đối với lao động nữ khi mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trong thời gian hành kinh theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 137 của Bộ luật Lao động.

     Như vậy, thời giờ nghỉ đối với lao động nữ nhận con nuôi dưới 12 tháng tuổi được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương.

Câu 2: Lao động nữ trong thời gian thử việc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi có được nghỉ mỗi ngày 60 phút không?

     Căn cứ khoản 1 Điều 3 Bộ luật Lao động 2019 quy định người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động. Do đó, nhân viên thử việc là người làm việc theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý điều hành, giám sát của người sử dụng lao động. Như vậy, nhân viên thử việc vẫn được xem là người lao động nên lao động nữ trong thời gian thử việc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi vẫn được nghỉ 60 phút mỗi ngày.

    Bài viết cùng chuyên mục:

​     Để biết thêm những thông tin cần thiết về lao động nữ nhận con nuôi dưới 12 tháng tuổi có được nghỉ 60 phút mỗi ngày không, quý khách hàng vui lòng liên hệ đến số điện thoại: 19006178 để được hỗ trợ nhanh nhất! Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn! 

Chuyên viên: Lê Hữu Phước

 

 

Luật sư gọi luôn cho bạn
×

Gửi số điện thoại của bạn để luật sư tư vấn

  • Số ĐT của bạn *
  • Chọn gói dịch vụ *

Gửi yêu cầu tư vấn

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT TOÀN QUỐC

463 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 1900 6178

Email: lienhe@luattoanquoc.com