Thủ tục chuyển nơi hưởng lương hưu theo đúng pháp luật

Thứ 6 , 16/09/2022, 09:42


     Khi mọi người đến tuổi nghỉ hưu, trong quá trình nghỉ hưu đó có thể sẽ chuyển chỗ ở. Một trong những vấn đề nhận được được nhiều sự quan tâm đó là về lương hưu. Vậy khi chuyển chỗ ở đó thì thủ tục chuyển nơi hưởng lương hưu sẽ làm như thế nào và cần những hồ sơ gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn giả đáp thắc mắc thủ tục khi chuyển nơi hưởng lương hưu.

Câu hỏi của bạn: 

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Hiện nay tôi muốn chuyển sổ lương hưu về nơi ở hiện tại của tôi. Vậy tôi cần làm thủ tục chuyển nơi hưởng lương hưu như thế nào. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục chuyển nơi hưởng lương hưu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục chuyển nơi hưởng lương hưu như sau:

Căn cứ pháp lý: 

1. Chuyển nơi hưởng lương hưu:

Điều 115 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định về việc chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội như sau:

" Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng chuyển đến nơi ở khác trong nước có nguyện vọng được hưởng bảo hiểm xã hội ở nơi cư trú mới thì có đơn gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do." 

Vậy  quy định trên khi người hưởng lương hưu, chế độ BHXH có yêu cầu chuyển sổ BHXH thì làm đơn gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết nơi đang hưởng lương hưu . Khi tiếp nhận đủ hồ sơ, trong thời hạn 5 ngày cơ quan BHXH phải thực hiện giải quyết hồ sơ.

2. Thủ tục thay đổi địa chỉ nơi hưởng lương hưu hàng tháng:

Hiện nay có 03 cách để người lao động về hưu có thể thay đổi nơi nhận lương hưu hằng tháng theo địa chỉ cư trú mới. 

Cách 1:  Thay đổi nơi hưởng lương hưu tại cơ quan BHXH: 

Người lao động nộp Đơn đề nghị theo mẫu 14-HSB cho cơ quan BHXH nơi đang giải quyết chi trả lương hưu cho mình.

Cách thức nộp:

Nộp trực tiếp cho Bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.

Nộp qua bưu điện.

Thời hạn giải quyết: Thực hiện ngay khi cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ.

Cách 2. Thay đổi nơi nhận lương hưu bằng VssID

Để thực hiện theo cách này, bạn bắt buộc phải có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH. Xem thêm hướng dẫn đăng ký tài khoản VssID.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản VssID.

Bước 2: Chọn Dịch vụ công.

Bước 3: Chọn dịch vụ Chuyển địa bàn hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH.

Bước 4: Điền thông tin về địa chỉ cư trú mới và ấn Gửi.

Cách 3.  Thay đổi nơi nhận lương hưu tại Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

Bước 2: Chọn Kê khai hồ sơ.

Bước 3: Chọn thủ tục “Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng”.

Bước 4: Điền thông tin về nơi cư trú mới.

Bước 5: Nhập mã kiểm tra và ấn Xác nhận.

3. Chuyển nơi hưởng lương hưu từ tỉnh này sang tỉnh khác: 

Theo điều 155 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì có thể hoàn toàn chuyển nơi hưởng lương hưu từ tỉnh này sng tỉnh khác, có thể chuyển từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh. Khi chyển như thế chỉ cần làm đơn theo mẫu 14-HSB cho cơ quan BHXH nơi đang giải quyết chi trả lương hưu cho mình. Người đề nghị chuyển sổ BHXH hưởng lương hưu theo 3 bước sau:

Bước 1: Nộp đơn đề nghị

Nộp đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho BHXH huyện hoặc BHXH tỉnh nơi đang chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng

 • Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng: nộp đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho BHXH huyện hoặc BHXH tỉnh nơi đang chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng.
 • Người đang chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng: nộp đơn đề nghị chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho BHXH tỉnh/huyện nơi đang quản lý hồ sơ chờ.
 • Trường hợp giao dịch điện tử: NLĐ đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN, trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bước 2: Thủ tục tại các đơn vị  

Tại cơ quan BHXH tỉnh/huyện nơi chuyển đi:

 • Đối với người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH ở địa bàn khác khi giải quyết xong chế độ thì thực hiện ngay việc chuyển hưởng đến địa bàn khác.
 • Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng: Tiếp nhận hồ sơ từ người hưởng, lập Thông báo theo mẫu số 23-HSB trả người hưởng.
 • Tại cơ quan BHXH tỉnh/huyện nơi chuyển đến:

 • Đối với chuyển hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng: Khi nhận được Thông báo chuyển hưởng, cập nhật ngay vào danh sách chi trả và tổ chức chi trả cho người hưởng tại địa điểm nơi người hưởng đăng ký; đồng thời cơ quan BHXH thông báo đến người hưởng về thời gian, địa điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.
 • Đối với di chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng: Khi nhận được hồ sơ di chuyển hưởng, Thông báo cho người chờ hưởng chế độ biết về việc đã tiếp nhận hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

​Bước 3: Nhận lương hưu trợ cấp tại nơi mới sau khi thực hiện chuyển sổ BHXH 

 • Đối với người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người hưởng chế độ TNLĐ, BNN một lần, chế độ tử tuất một lần tại nơi cư trú do BHXH tỉnh/huyện khác, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH CAND giải quyết: Đến nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và thẻ BHYT (nếu thuộc đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT) theo thời gian và địa điểm ghi trong Thông báo (Mẫu số 23-HSB);
 • Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đến nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, thẻ BHYT (nếu thuộc đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT) theo thời gian và địa điểm ghi trong Thông báo (Mẫu số 23-HSB)
 • Người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng: nhận thông báo về việc đã tiếp nhận hồ sơ chờ hưởng lương hưu/trợ cấp hàng tháng (Mẫu số 15B-HSB).

​4. Các hình thức nộp để chuyển nơi hưởng lương hưu:

Người lao động lựa chọn nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:

 • Nộp qua giao dịch điện tử;
 • Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích;
 • Nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Người lao động nhận trợ cấp tại nơi đăng ký chuyển sổ BHXH mới bằng một trong các hình thức sau:

 • Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;
 • Thông qua tài khoản ngân hàng của của người lao động. 

5. Câu hỏi liên quan đến thủ tục chuyển nơi hưởng lương hưu:

Câu 1: Đi nước ngoài định cư có được nhận lương hưu không?

Theo Khoản 1 Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư như sau:

- Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần.

- Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu được tính theo thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội trong đó mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 được tính bằng 1,5 tháng lương hưu đang hưởng, mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi được tính bằng 02 tháng lương hưu đang hưởng; sau đó mỗi tháng đã hưởng lương hưu thì mức trợ cấp một lần trừ 0,5 tháng lương hưu. Mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

- Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bằng 03 tháng trợ cấp đang hưởng.

Như vậy người đi nước ngoài định cư thì chỉ nhận được tiền hưởng lương hưu giải quyết hưởng trợ cấp đấy 1 lần.

Câu 2:Tôi có thể nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng các hình thức nào?

     Theo quy định về Phân cấp giải quyết, chi trả và quản lý người hưởng được quy định tại Điều 2 Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, ông/bà có thể nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng tiền mặt hoặc qua qua tài khoản cá nhân.

 

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về thủ tục chuyển nơi hưởng lương hưu :

Tư vấn qua Tổng đài 19006178: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về thủ tục thủ tục chuyển nơi hưởng lương hưu như: thủ tục mua bán đất ruộng, người mua đất cần giấy tờ gì và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về thủ tục thủ tục chuyển nơi hưởng lương hưuvà các vấn đề có liên quan về địa chỉ: lienheluattoanquoc.vn@gmail.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Ngọc Hồng
Luật sư gọi luôn cho bạn
×

Gửi số điện thoại của bạn để luật sư tư vấn

 • Số ĐT của bạn *
 • Chọn gói dịch vụ *

Gửi yêu cầu tư vấn

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT TOÀN QUỐC

463 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 1900 6178

Email: lienhe@luattoanquoc.com