Đóng BHTN gián đoạn có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Thứ 5 , 04/07/2024, 10:06


Bảo hiểm thất nghiệp có vai trò quan trọng trong việc ổn định an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động trong việc tìm kiếm và ổn định việc làm. Do đó, người lao động cũng cần có sự quan tâm tới việc đóng BHTN gián đoạn có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không? để bảo vệ được tốt nhất các quyền lợi của mình. Mời bạn cùng tham khảo bài viết sau của Luật Toàn Quốc.    

1. Trợ cấp thất nghiệp là gì?

     Trợ cấp thất nghiệp là một trong các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, nhằm hỗ trợ người lao động khi bị mất việc làm, học nghề và tìm việc làm mới trên cơ sở khoản trích tiền lương đã đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp của người lao động.

     Theo Điều 42 Luật việc làm năm 2013, các quyền lợi của chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động gồm có:

“Điều 42. Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp

1. Trợ cấp thất nghiệp.

2. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm.

3. Hỗ trợ Học nghề.

4. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.”

     Cho thấy, “trợ cấp thất nghiệp” chính là một trong những quyền lợi mà người lao động được hưởng khi tham gia đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Đây là khoản tiền trợ cấp được trích từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp để chi trả cho người lao động bị mất việc làm căn cứ vào quá trình tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động trong một khoảng thời gian xác định.

2. Đóng BHTN gián đoạn có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

     Hiện nay, theo quy định tại khoản 2, Điều 49 Luật việc làm năm 2013, một trong những điều kiện để xác định người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp chính là:

“Điều 49. Điều kiện hưởng

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;”

     Theo đó, đối với trường hợp người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp gián đoạn vẫn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thuộc vào một trong những trường hợp dưới đây: 

     Thứ nhất, người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp người lao động có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn) (điểm a, b khoản 1 Điều 43);

     Thứ hai, người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng (điểm c khoản 1 Điều 43). 

     Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 20 Bộ Luật lao động năm 2019 thì hiện từ ngày 01/01/2021 hợp đồng mùa vụ đã bị bãi bỏ và chỉ còn hai loại hợp đồng được ghi nhận là hợp đồng xác định và không xác định thời hạn. Đồng thời, trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập. Từ đó mới có thể tiến hành việc yêu cầu được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như thế nào?

     Pháp luật nước ta hiện nay đã có quy định tại Điều 46 Luật việc làm năm 2013 quy định về thời hạn đối với hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo 03 mốc chính như sau:

     Thứ nhất, trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

     Thứ hai, trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

     Thứ ba, tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

     Như vậy, trong vòng 01 tháng kể từ ngày hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được tiếp nhận thì người lao động sẽ có thể được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp.  

4. Câu hỏi liên quan

Câu 1. Trong thời gian thất nghiệp đã tìm được việc làm mới thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

     Theo quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 53 Luật việc làm năm 2013 quy định về việc chấm dứt trợ cấp thất nghiệp. Cụ thể, tại đây quy định rõ về việc người đang được hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với trường hợp người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đã tìm được việc làm. Do đó, trong thời gian thất nghiệp đã tìm được việc làm mới thì sẽ không được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Câu 2: Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ gồm những loại giấy tờ gì?

     Căn cứ theo quy định tại Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp đã có những quy định về hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ bao gồm những loại giấy tờ như sau:

     Thứ nhất, Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

     Thứ hai, Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

  • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

  • Quyết định thôi việc.

  • Quyết định sa thải.

  • Quyết định kỷ luật buộc thôi việc.

  • Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

     Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

     Thứ ba, Bản chính sổ bảo hiểm xã hội

     Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

     Đối với người sử dụng lao động là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì trong thời hạn 30 ngày, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

     Như vậy, theo quy định hiện nay để có thể nhận trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần đáp ứng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Điều 49, Luật việc làm năm 2013 và cần chuẩn bị hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm các giấy tờ cần thiết như đã nêu trên theo quy định.

Bài viết liên quan:

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề “Đóng BHTN gián đoạn có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?, quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6178 để được hỗ trợ tư vấn.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Vũ Phương Anh

Luật sư gọi luôn cho bạn
×

Gửi số điện thoại của bạn để luật sư tư vấn

  • Số ĐT của bạn *
  • Chọn gói dịch vụ *

Gửi yêu cầu tư vấn

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT TOÀN QUỐC

463 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 1900 6178

Email: lienhe@luattoanquoc.com