Bố mẹ để lại toàn bộ di sản cho con trai được không

Thứ 3 , 28/03/2023, 16:16


     Hiện nay, việc con người không ngừng cố gắng nỗ lực làm việc chăm chỉ lúc trẻ để trau dồi tài sản tích lũy cho thế hệ sau này đang là xu hướng vô cùng phổ biến. Song song với đó là quan hệ thừa kế được hình thành và nhiều mâu thuẫn cũng phát sinh. Vậy theo quy định của pháp luật có thể để lại toàn bộ di sản cho con trai được không? Hãy cùng luật Toàn Quốc tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

 Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Bố mẹ tôi để lại toàn bộ tài sản cho anh trai tôi mà hầu như tôi không được hưởng bất cứ tài sản gì. Vậy bố mẹ để lại toàn bộ di sản cho con trai được không?

Trả lời của Luật sư:

     Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về việc bố mẹ để lại toàn bộ di sản cho con trai được không?. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề này như sau:

Căn cứ pháp lý:

 • Bộ luật Dân sự 2015

Nội dung tư vấn: 

1.Thừa kế được hiểu như thế nào ?

     Thừa kế được hiểu là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống và phần tài sản đó được gọi là di sản .

1.1 Thừa kế theo di chúc.

     Thừa kế theo di chúc là việc chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết theo sự định đoạt của người để lại đi chúc khi họ còn sống. 
     Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản trong trường hợp tính mạng của người đó bị cái chết đe dọa (hấp hối) thì có thể di chúc miệng. Di chúc bằng văn bản có thể công chứng, chứng thực hoặc không; nhưng người lập di chúc phải minh mẫn, không bị đe dọa và nội dung di chúc không vi phạm điều cấm của pháp luật.

1.2.Thừa kế theo pháp luật 

     Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

     Những trường hợp thừa kế theo pháp luật được quy định tại điều 650 bộ luật Dân sự 2015:
 • Không có di chúc;

 • Di chúc không hợp pháp;

 • Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

 • Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

                

2. Quy định về người thừa kế 

     Người thừa kế theo điều 613 bộ luật Dân sự 2015 được hiểu là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

3. Di chúc được xem là hợp pháp khi nào ?

     Căn cứ Điều 630 Bộ luật dân sự 2015 quy định các điều kiện di chúc được xem là hợp pháp như sau:

 • Người lập di chúc trong tình trạng sáng suốt, minh mẫn không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép.

 • Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật,hình thức của di chúc không trái pháp luật.

 • Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

 • Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

 • Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 điều 630 theo quy định của luật này

 • Di chúc miệng được coi là hợp pháp khi it nhất có 2 người làm chứng, và ghi chép, ký tên, điểm chỉ ngay tại thời điểm đó.Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

4. Bố mẹ có thể để lại toàn bộ di sản cho con trai được hay không?

     Căn cứ theo điều 626 Bộ luật Dân sự 2015 quy định người lập di chúc có các quyền như sau :
 • Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

 • Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

 • Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

 • Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

 • Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

     Theo cơ sở pháp lý trên, có thể thấy, cha mẹ hoàn toàn có quyền lập di chúc để lại tại sản cho bất kỳ đứa con nào và số lượng tài sản cho mỗi người là bao nhiêu. Tuy nhiên theo Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015 đã quy định về nhóm Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc như sau :

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.

     Như vậy cá nhân có quyền lập di chúc chỉ định chia di sản cho cá nhân theo ý chí của mình, cho bất kỳ ai mà họ muốn. Vì vậy việc chia tài sản cho duy nhất 1 cá nhân mà không chia cho đối tượng nào khác cũng không vi phạm pháp luật.

     Tuy nhiên trừ trường hợp khi đối tượng không được hưởng hoặc được hưởng ít hơn hai phần ba suất của một người thừa kế thuộc điều kiện là con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng của người lập di chúc hay con chưa thành niên không có khả năng lao động thì họ hoàn toàn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật. Và quy định này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản và là người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật dân sự .

     Những người thuộc trường hợp theo Khoản 1 Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015 không được quyền hưởng di sản, cụ thể là những người có hành vi sau:

 • Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

 • Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

 • Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

 • Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

     Tuy nhiên, những người trong trường hợp nói trên vẫn được hưởng di sản nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.

     Như vậy, trong trường hợp của bạn nếu bố mẹ bạn để lại di chúc có nội dung để lại toàn bộ di sản cho con trai và những người con còn lại không thuộc trường hợp hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung di chúc thì phần di sản đó được chia hết cho con trai không trái quy định pháp luật.

                  

5. Hỏi đáp về bố mẹ có được để lại toàn bộ di sản cho con trai không

Câu hỏi 1: Tôi là T hiện tại gia đình tôi đang sống ở tỉnh B. Gia đình tôi có 3 anh em và Cha mẹ tôi đã để lại di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con trai út, còn tôi là anh cả và đang phải nuôi em trai mới 15 tuổi bị bại não và 2 anh em không được hưởng bất kỳ di sản nào. Xin hỏi luật sư em trai tôi như vậy thì có quyền được hưởng di sản không?

     Đối với trường hợp của bạn, bố mẹ của bạn hoàn toàn có quyền để lại di sản cho anh trai của bạn nhưng đối với trường hợp của em trai bại não của bạn thuộc điểm b khoản 1 điều 644 Bộ luật Dân sự 2015 là người được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào di chúc:

     " Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

     1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

     a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

     b) Con thành niên mà không có khả năng lao động."

     Theo quy định thì người chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi, trường hợp của em bạn thì con bạn chỉ mới 15 tuổi thì được xem là người chưa thành niên.

     Như vậy, dù không có tên trong di chúc nhưng em của bạn vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 của 1 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật

     Nếu không thỏa thuận được với người con út thì bạn có thể khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết chia thừa kế theo quy định.

Câu hỏi 2: Xin hỏi phía luật sư như sau bố mẹ của tôi đã để lại di chúc để lại toàn bộ di sản cho người em út của tôi. Nhưng trc khi ông bà qua đời tôi đã thấy em tôi có hành vi nhục mạ và đã từng dọa dẫm đánh bố mẹ, trái với thuần phong mỹ tục. Xin hỏi luật sư trong trường hợp này thì người em út của tôi có được hưởng phần di sản đó hay không ?

     Trường hợp của em bạn theo quy định khoản 2, Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015

     "Điều 621. Người không được quyền hưởng di sản

     1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:

     a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

     ...

     2. Những người quy định tại khoản 1 Điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc."

     Theo đó nếu bố mẹ của bạn biết rõ hành vi của em bạn như vậy mà vẫn để họ hưởng di sản này thì em trai của bạn vẫn được hưởng phần di sản để lại của bố mẹ bạn.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về bố mẹ để lại toàn bộ di sản cho con trai được không

Tư vấn qua Tổng đài 1900 6178: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về Bố mẹ để lại toàn bộ di sản cho con trai được không. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi câu hỏi về bố mẹ để lại toàn bộ di sản cho con trai được không tới địa chỉ: lienheluattoanquoc.vn@gmail.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

   Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.                                             Chuyên viên: Anh Phương

Luật sư gọi luôn cho bạn
×

Gửi số điện thoại của bạn để luật sư tư vấn

 • Số ĐT của bạn *
 • Chọn gói dịch vụ *

Gửi yêu cầu tư vấn

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT TOÀN QUỐC

463 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 1900 6178

Email: lienhe@luattoanquoc.com