Quy định về thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai

Thứ 5 , 29/12/2022, 09:18


      Lao động nữ có tham gia BHXH, đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản của BHXH mà khi mang thai không may bị sẩy thì theo quy định tại khoản 1 điều 33 Luật BHXH 2014 sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ sẩy thai.   

 Câu hỏi của bạn:

     Chào luật sư, luật sư cho tôi hỏi, quy định về thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai? Mong luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

     Câu trả lời của luật sư:

     Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, chúng tôi xin cung cấp thông tin tư vấn đề thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai như sau:

     Căn cứ pháp lý:

  • Luật Bảo hiểm xã hội 2014;
  • Quyết định 166/QĐ-BHXH;
  • Quyết định 222/QĐ-BHXH.

     1. Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai được quy định như thế nào?

     Điều 33 Luật BHXH năm 2014 quy định về chế độ như sau:

Điều 33. Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

a) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;

b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

     Như vậy, có thể hiểu rằng, thời gian hưởng chế độ của người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản, thời gian sẩy thai được nghỉ việc quy định như sau: 10 ngày nếu thai dưới 5 tuần tuổi; 20 ngày nếu thai từ 5 tuần đến dưới 13 tuần tuổi; 40 ngày nếu thai từ 13 tuần đến dưới 25 tuần tuổi; 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trên bao gồm cả ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

     Ngoài ra, căn cứ vào Điều 41 của Luật BHXH 2014, sau thời gian lao động nữ nghỉ hưởng chế độ sảy thai mà vẫn còn yếu, không thể đi làm tại đơn vị thì sẽ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Thời gian nghỉ dưỡng sức quy định là 5 ngày. Cụ thể:

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở

       

       2.  Hồ sơ hưởng chế độ khi sảy thai

      Căn cứ hướng dẫn tại Quyết định 166/QĐ-BHXH, hồ sơ hưởng chế độ sẩy thai cần có đủ các loại giấy tờ sau:

      Giấy tờ mà lao động nữ sẩy thai cần chuẩn bị:

- Trường hợp sẩy thai cần điều trị nội trú:

+ Bản sao giấy ra viện.

+ Nếu thuộc trường hợp chuyển tuyến khám, chữa bệnh trong quá trình điều trị: Chuẩn bị thêm bản sao giấy chuyển tuyến hoặc bản sao giấy chuyển viện.

- Trường hợp điều trị ngoại trú:

+ Bản chính giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

+ Hoặc bản sao giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian nằm viện.

      Giấy tờ mà người sử dụng lao động cần chuẩn bị:

      Danh sách đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo Mẫu số 01B-HSB.

      3. Thủ tục hưởng chế độ khi sảy thai

      Căn cứ Điều 102 Luật BHXH 2014 và hướng dẫn tại Quyết định 222/QĐ-BHXH. Cụ thể Điều 102 Luật BHXH 2014 quy định về giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản như sau:

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

      

       Theo đó, thủ tục hưởng chế độ sẩy thai sẽ được thực hiện như sau:

      Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động.

      Số lượng: 01 bản.

      Thời hạn nộp: Trong 45 ngày kể từ ngày lao động nữ bị sẩy thai trở lại làm việc.

      Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

      Sau khi nhận đủ các giấy tờ của người lao động, đơn vị sử dụng lao động lập Danh sách đề nghị hưởng chế độ thai sản theo Mẫu số 01B-HSB rồi nộp toàn bộ hồ sơ cho cơ quan BHXH nơi đang đóng BHXH.

      Thời hạn nộp: Trong 10 ngày tính từ ngày nhận đủ hồ sơ của người lao động.

       Bước 3: Cơ quan BHXH chi trả tiền chế độ sẩy thai.

      Thời hạn giải quyết: Tối đa 06 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ do đơn vị sử dụng lao động gửi đến.

      Tiền chế độ sẩy thai sẽ được chi trả cho người lao động theo hình thức được đăng ký:

      - Nhận trực tiếp tại cơ quan BHXH.

      - Nhận tiền thông qua doanh nghiệp.

      - Nhận thông qua tài khoản cá nhân.

       4. Hỏi đáp về thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai

       Câu hỏi 1. Mức trợ cấp khi người lao động nữ khi sẩy thai?

       Căn cứ vào Điểm a, Khoản 1, Điều 59 của Luật BHXH 2014, lao động nữ đang tham gia BHXH tại đơn vị mà bị sẩy thai sẽ được hưởng 100% tiền lương trung bình tháng đóng BHXH và chia thành hai trường hợp:

  • Nếu người lao động đã đóng BHXH được tối thiểu 6 tháng thì hưởng mức trung bình của 6 tháng lương đóng BHXH trước thời điểm nghỉ việc hưởng chế độ sẩy thai.

  • Nếu người lao động đóng BHXH dưới 6 tháng thì được trợ cấp mức bằng bình quân của số tháng đóng BHXH trước thời điểm nghỉ việc hưởng chế độ sảy thai.

       Câu hỏi 2. Thời gian giải quyết chế độ nghỉ do sẩy thai cho người lao động

           Theo khoản 1 Điều 102 Luật BHXH  2014, tính từ thời điểm lao động nữ quay trở lại đơn vị làm việc, trong 45 ngày, lao động phải nộp đầy đủ hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động. Đơn vị có trách nhiệm nộp lên cơ quan BHXH trong 10 ngày. Thời gian giải quyết chế độ là 10 ngày kể từ thời điểm nhận đầy đủ giấy tờ, hồ sơ của đơn vị. 

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về Quy định về thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai

Tư vấn qua Tổng đài 1900 6178: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về Quy định về thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết. Bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về Quy định về thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai tới địa chỉ: lienheluattoanquoc.vn@gmail.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                              Chuyên viên: Thục Nhi

 

Luật sư gọi luôn cho bạn
×

Gửi số điện thoại của bạn để luật sư tư vấn

  • Số ĐT của bạn *
  • Chọn gói dịch vụ *

Gửi yêu cầu tư vấn

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT TOÀN QUỐC

463 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 1900 6178

Email: lienhe@luattoanquoc.com