Chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau theo pháp luật hiện hành

Thứ 5 , 24/11/2022, 09:17


     Chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau đang là vấn đề được nhiều người lao động quan tâm hiện nay. Vậy chế độ dưỡng sức phục hồi sau ốm có những chế độ gì? Chúng ta cùng tìm hiểu bài viết

Câu hỏi của bạn:

     Chào luật sư: Luật sư cho tôi hỏi chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau theo pháp luật được quy định thế nào? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư. 

Câu trả lời của luật sư:

     Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau , chúng tôi xin cung cấp thông tin tư vấn về vấn đề mức hưởng chế độ ốm đau như sau:   

Căn cứ pháp lý:

 • Luật bảo hiểm xã hội 2014

1. Chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau được hiểu như thế nào?

     Chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau là một quyền lợi của người lao động khi điều trị ốm đau mà sức khỏa chưa hoàn toàn hồi phục thì sẽ được hưởng tiếp một khoảng thời gian dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại nhà hoặc tại cơ sở tập trung. Đây là nhu cầu thiết yếu đối với người ốm đau để họ có điều kiện hồi phục một cách tốt nhất, đặc biệt đối với người lao động, sức khỏe là điều kiện cơ bản nhất giúp họ tham gia vào hoạt động lao động sản xuất. Đồng thời, chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau là một chế độ bảo hiểm xã hội nhằm bảo đảm thu nhập và hỗ trợ chi phí cho người lao động phải tạm thời nghỉ việc để dưỡng sức theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau

     Theo quy định tại điều 29, Luật bảo hiểm xã hội 2014 để hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, NLĐ cần đáp ứng được các điều kiện sau:

Điều 29. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

1. Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định tại Điều 26 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày trong một năm.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa có công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày;

b) Tối đa 07 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật;

c) Bằng 05 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

     Người lao động đã nghỉ việc để hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong năm theo quy định pháp luật, sau khoảng thời gian này, trong vòng 30 ngày khi trở lại làm việc, nếu sức khỏe chưa được phục hồi, Người lao động sẽ được hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau có thể từ 5 – 10 ngày trong một năm.

     Để được hưởng chế độ này, Người lao động cần đáp ứng các điều kiện theo quy định. Bao gồm:

 • Đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau và thời gian nghỉ đã đủ thời gian trong 1 năm
 • Đang trong thời gian 30 ngày trở lại làm việc đầu tiên sau khi nghỉ chế độ ốm đau.

     Ngoài ra, theo quy định tại điều 7 Thông tư 59/2015/BLĐTBXH:

 • Người lao động đã hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong năm. Áp dụng với cả Người lao động đang mắc các bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ Y Tế. Những Người lao động thuộc trường hợp này cũng sẽ được hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau trong thời gian 30 ngày đầu tiên làm việc trở lại nếu sức khỏe chưa phục hồi.

     Những Người lao động không nghỉ việc thì không được hưởng chế độ này.

3. Có thể nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe tối đa bao nhiêu ngày?

     Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014, Ban chấp hành công đoàn cơ sở có thể quyết định số ngày nghỉ theo chế độ của NLĐ. Nếu đơn vị sử dụng lao động chưa có công đoàn cơ sở thì thời gian nghỉ được quyết định như sau:

 • Các bệnh cần chữa trị dài ngày: nghỉ tối đa 10 ngày
 • Những người phải phẫu thuật: Nghỉ tối đa 07 ngày.
 • Các trường hợp khác: nghỉ tối đa 05 ngày.

     Khi tính thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, cần lưu ý:

 • Thời gian nghỉ không bao gồm ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật, ngày nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần theo hợp đồng lao động.
 • Trường hợp thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển sang đầu năm sau thì vẫn tính vào thời gian nghỉ của năm trước.

4. Thời hạn giải quyết hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau

 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, đơn vị sử dụng lao động phải tiến hành lập danh sách và nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan BHXH tiếp nhận có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. Trong trường hợp, cơ quan BHXH từ chối giải quyết hồ sơ thì cần gửi thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do không xư lý đến cho đơn vị sử dụng lao động.

5. Câu hỏi liên quan đến dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau

Câu hỏi 1: Hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau ốm đau gồm những gì?

     Căn cứ Điều 10 Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 01 năm 2019 quy định như sau:

Điều 4. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

2.4. Trường hợp hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN: Hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 100, khoản 5 Điều 101 Luật BHXH; khoản 1 Điều 60 Luật ATVSLĐ là Danh sách 01B-HSB do đơn vị SDLĐ lập.

     Theo như quy định trên, khi người lao động trong công ty bạn muốn hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau thì công ty cần kê khai mẫu 01B-HSB. Sau đó, công ty sẽ nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội quận/huyện nơi đang đóng bảo hiểm

Câu hỏi 2: Thời hạn giải quyết hồ sơ chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau là bao lâu?

     Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngay nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động, trường hợp cơ quan BHXH không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không giải quyết.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về Chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau

Tư vấn qua Tổng đài 1900 6178: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về Chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về Chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau tới địa chỉ: lienheluattoanquoc.vn@gmail.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                              Chuyên viên: Ngọc Hồng 

Luật sư gọi luôn cho bạn
×

Gửi số điện thoại của bạn để luật sư tư vấn

 • Số ĐT của bạn *
 • Chọn gói dịch vụ *

Gửi yêu cầu tư vấn

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT TOÀN QUỐC

463 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 1900 6178

Email: lienhe@luattoanquoc.com