Quy định về những trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Thứ 3 , 31/01/2023, 08:51


Có 04 trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được Luật Toàn Quốc phân tích chi tiết trong bài viết dưới đây.

 Câu hỏi của bạn:

     Chào luật sư: Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật, những trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Mong Luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Câu trả lời của luật sư

      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về quy định về  những trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, chúng tôi xin cung cấp thông tin tư vấn về vấn đề trên như sau:   

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Việc làm 2013;
  • Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

1. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là gì?

     Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là việc mà người lao động được cơ quan có thẩm quyền cộng dồn thời gian chưa được hưởng trợ cấp thất nghiệp để tính cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo theo quy định pháp luật.

2. Các trường hợp bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Trường hợp 1: Người lao động không đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

     Căn cứ vào Khoản 3, Điều 18 của Nghị định 28/2015/NĐ-CP, Sau 2 ngày kể từ ngày ghi hạn đến nhận giấy trả kết quả hưởng BHTN, người lao động không đến lấy thì được xét là không có nhu cầu hưởng BHTN. Sau 7 ngày mà người lao động không có mặt để nhận kết quả thì quyết định giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp của người lao động bị hủy.

     Ngoài ra, Điều 5 của Nghị định 28/2015/NĐ-CP, trường hợp người lao động bị hủy quyết định hưởng trợ cấp việc làm theo trường hợp trên, khoảng thời gian đóng BHXH chưa được hưởng sẽ được cộng dồn cho các lần kế tiếp. Như vậy, trường hợp người lao động không đến nhận giấy hẹn trả kết quả sau thời gian quy định thì thời gian đóng BHTN sẽ được bảo lưu.

Trường hợp 2: Người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp

     Căn cứ vào Khoản 6, Điều 18 của Nghị định 28/2015/NĐ-CP, sau 3 tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không đến nhận tiền trợ cấp và cũng không có thông báo bằng văn bản về lý do thì được coi là không có nhu cầu hưởng BHTN. Thời gian được hưởng BHTN của người lao động sẽ được bảo lưu cho những lần hưởng kế tiếp.

Trường hợp 3:  Người lao động có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

     Thời gian tính hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được căn cứ theo tổng thời gian đóng BHXH và tuân theo quy định của Luật Việc làm. Trường hợp người lao động đã tham gia bảo hiểm trên 3 năm thì các tháng lẻ chưa tính trợ cấp sẽ được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp và tính trợ cấp thất nghiệp trong lần hưởng BHTN kế tiếp.

Trường hợp 4: Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

     Căn cứ vào Khoản 5, Điều 21 của Nghị định 28/2015/NĐ-CP và khoản 4, Điều 53, Luật Việc làm 2013 các trường hợp sau người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ bị chấm dứt hưởng và tiến hành bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp trong lần kế tiếp:

     Cụ thể khoản 4 điều 53 Luật Việc làm 2013 như sau

Điều 53. Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

“ 4. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này.”

     Theo quy định này các trường hợp được bảo lưu BHTN là các trường hợp người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

  • Người lao động tìm được việc làm;

  • Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

  • Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

  • Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

  • Người lao động bị tòa án tuyên bố mất tích;

  • Người lao động bị tạm giam hoặc chấp hành hình phạt tù.

     Người lao động khi bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi chưa hưởng hết thời gian đóng BHTN của mình hoàn toàn có thể yên tâm. Thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại sẽ được bảo lưu để tính cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện chứ không bị mất đi.

3. Cách tính thời gian bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp

     Cũng theo quy định tại Khoản 4, Điều 53, Luật Việc làm 2013 nêu rõ về việc tính thời gian bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Điều 53. Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

“Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.”

     Như vậy, Thời gian bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp được tính bằng tổng thời gian người lao động đóng BHTN chưa được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong đó, tương ứng với 1 tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp là 12 tháng đóng BHTN.

     Tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, cụ thể:

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu

=

Tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

-

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đã hưởng trợ cấp thất nghiệp

4. Hỏi đáp về những trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Câu hỏi 1. Theo quy định của pháp luật, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính như thế nào?

      Theo khoản 2 Điều 50 Luật Việc làm 2013 quy định thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính như sau: Cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp.Sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa không quá 12 tháng.

Câu hỏi 2. Theo quy định của pháp luật, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động là bao nhiêu?

     Theo khoản 1 Điều 50 Luật Việc làm 2013 quy định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. 

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về những trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Tư vấn qua Tổng đài 1900 6178: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về  những trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về những trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tới địa chỉ: lienheluattoanquoc.vn@gmail.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Thục Nhi

 

Luật sư gọi luôn cho bạn
×

Gửi số điện thoại của bạn để luật sư tư vấn

  • Số ĐT của bạn *
  • Chọn gói dịch vụ *

Gửi yêu cầu tư vấn

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT TOÀN QUỐC

463 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 1900 6178

Email: lienhe@luattoanquoc.com