Thủ tục sang tên xe qua nhiều đời chủ mới nhất

Thứ 4 , 06/12/2023, 22:19


     Theo Thông tư 24/2023/TT-BCA về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, từ ngày 15/8/2023, cho phép người dân thực hiện thủ tục sang tên xe qua nhiều đời chủ. Do vậy qua  bài viết dưới đây sẽ giải đáp cho bạn đọc về vấn đề thủ tục sáng tên xe qua nhiều đời chủ.  

1. Sang tên xe mua bán qua nhiều đời chủ là gì?    

     Mua bán, sang tên xe qua nhiều đời chủ hiện nay có thể hiểu là giao dịch mua bán xe được thực hiện qua nhiều người, với nhiều lần sang tên chủ sở hữu khác nhau đối với xe. Giao dịch đầu tiên được thực hiện giữa chủ sở hữu gốc của chiếc xe với một người khác, chuyển giao quyền sở hữu và đứng tên chiếc xe cho người đó. Sau đó người mua xe chưa thực hiện thủ tục để đứng tên chính chủ trên đăng ký xe lại tiếp tục bán cho những người khác, việc mua bán này được gọi là mua bán xe qua nhiều đời chủ hoặc mua bán xe không chính chủ.

     Việc mua bán này hoàn toàn không làm thủ tục mua bán sang tên chính chủ theo quy định của nhà nước và giấy tờ mua bán là giấy tờ viết tay. Việc mua bán này được gọi là chuyển nhượng xe cũ qua nhiều đời chủ.Khi một người chủ mới của chiếc xe này muốn đăng ký chính chủ cần phải thực hiện các thủ tục theo quy trình và quy định của nhà nước. Và các thủ tục chủ mới đang làm chính là đăng ký xe qua nhiều đời chủ.

2. Có được thực hiện sang tên xe qua nhiều đời chủ không?

     Căn cứ thông tư 58/2020/TT-BCA, quy định về việc cho phép và hướng dẫn các thủ tục đăng ký xe đã qua nhiều đời chủ. Tuy nhiên, quy định này đã chính thức hết hiệu lực vào ngày 31/12/2021. Và những xe qua nhiều đời chủ không thể thực hiện thủ tục đăng ký chính chủ từ đó đến nay.

     Ngày  01 tháng 07 năm 2023, Bộ công an đã ban hành Thông tư 24/2023/TT-BCA, thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8/2023 và thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA . Tại Điều 31 Thông tư 24/2023/TT-BCA lại tiếp tục có quy định: Giải quyết đăng ký sang tên xe đối với xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều tổ chức, cá nhân.

     Do đó từ ngày 15-8-2023, thông tư 24/2023/TT-BCA đã chính thức cho phép lại việc đăng ký, sang tên xe qua nhiều đời chủ. Trong thông tư cũng có các hướng dẫn cụ thể về việc này. Và chủ xe phải thực hiện theo đúng thủ tục theo quy định để có thể đăng ký xe chính chủ.

3. Thủ tục sang tên xe qua nhiều đời chủ

     Việc sang tên xe máy, ô tô qua nhiều đời chủ từ 15/8/2023 thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 24/2023/TT-BCA (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023).

     Theo đó, tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe đến cơ quan đang quản lý hồ sơ đăng ký xe đó để làm thủ tục thu hồi và đăng ký sang tên xe tại cơ quan đăng ký xe nơi có trụ sở, cư trú quy định tại Điều 4 Thông tư 24/2023/TT-BCA ; trường hợp cơ quan quản lý hồ sơ cùng là cơ quan giải quyết đăng ký sang tên xe thì không phải làm thủ tục thu hồi.

3.1 Thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe mang tên chủ cũ

     Tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe đến cơ quan đang quản lý hồ sơ đăng ký xe đó để làm thủ tục thu hồi; trường hợp cơ quan quản lý hồ sơ cùng là cơ quan giải quyết đăng ký sang tên xe thì không phải làm thủ tục thu hồi.

a) Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe gồm có:

     Căn cứ khoản 1 Điều 14 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về hồ sơ thu hồi bao gồm:

Điều 14. Hồ sơ đăng ký sang tến, di chuyển xe  

1. Hồ sơ thu hồi

a) Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe;

b) Giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Điều 10 Thông tư này;

c) 02 bản chà số máy, số khung xe;

d) Chứng nhận đăng ký xe;

đ) Biển số xe;

Trường hợp di chuyển nguyên chủ, chủ xe không phải nộp lại biển số xe trừ trường hợp xe đã đăng ký là biển 3 hoặc 4 số thì phải nộp lại biển 3 hoặc 4 số đó;

Trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe hoặc mất biển số xe thì phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe;

e) Bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư này (trừ trường hợp di chuyển nguyên chủ).

b) Trình tự thực hiện thu hồi:

Bước 1: Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công;

Bước 2: Cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và nộp hồ sơ thu hồi quy định và nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe theo quy định;

Bước 3: Sau khi kiểm tra hồ sơ xe hợp lệ, cơ quan đăng ký xe cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định (có dán bản chà số máy, số khung và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe trên bản chà số máy, số khung xe): 01 bản trả cho chủ xe; 01 bản lưu hồ sơ xe; trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe thì thực hiện xác minh theo quy định.

3.2 Thủ tục đăng ký sang tên di chuyển xe

a) Hồ sơ sang tên xe:

     Tổ chức, cá nhân xuất trình giấy tờ tùy thân và nộp giấy tờ sau:

 • Giấy khai đăng ký xe, trong đó ghi rõ quá trình mua bán và cam kết, chịu trách nhiệm về nguồn gốc hợp pháp của xe;

 • Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của chủ xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng (nếu có);

 • Chứng từ lệ phí trước bạ;

 • Chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (có dán bản chà số máy, số khung xe và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe trên bản chà số máy, số khung xe). Trường hợp cơ quan đang quản lý hồ sơ xe cùng là cơ quan giải quyết đăng ký sang tên xe thì tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe nộp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thay chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.

b) Trình tự thực hiện:

 • Tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe nộp tờ khai sang tên di chuyển xe trên dịch vụ công trực tuyến; đưa xe đến để kiểm tra; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và nộp hồ sơ;

 •  Sau khi kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe đảm bảo hợp lệ thì được cơ quan đăng ký xe cấp biển số theo quy định;

 • Nhận giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số xe; trường hợp chủ xe có nhu cầu nhận trả kết quả đăng ký xe qua dịch vụ bưu chính công ích thì đăng ký với đơn vị dịch vụ bưu chính công ích;

 • Nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại cơ quan đăng ký xe hoặc từ đơn vị dịch vụ bưu chính công ích.

c) Trách nhiệm của cơ quan đăng ký xe sau khi tiếp nhận sơ hợp lệ:

     Trường hợp tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của chủ xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xe hợp lệ, cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt về hành vi không làm thủ tục thu hồi theo quy định và đăng ký sang tên xe theo trình tự nêu trên;

     Trường hợp tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của chủ xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng:

 • Cơ quan đăng ký xe cấp giấy hẹn có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày.

 • Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký sang tên xe, cơ quan đăng ký xe phải gửi thông báo cho chủ xe và cơ quan đăng ký xe đã đăng ký cho xe đó; niêm yết công khai về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký của tổ chức, cá nhân tại trụ sở cơ quan đăng ký xe; tra cứu, xác minh tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe.

 • Sau 30 ngày nếu không tranh chấp, khiếu kiện, cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt về hành vi không làm thủ tục thu hồi và giải quyết đăng ký sang tên xe theo quy định

d) Trách nhiệm của các đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu xe mất cắp, xe vật chứng

     Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận văn bản của cơ quan đăng ký xe đề nghị xác minh, đơn vị quản lý dữ liệu xe mất cắp, xe vật chứng trả lời bằng văn bản cho cơ quan đăng ký xe.

4. Hỏi đáp về thủ tục sang tên xe qua nhiều đời chủ

Câu 1: Sang tên đổi chủ xe máy cũ tại đâu?

     Người thực hiện thủ tục sang tên đổi chủ xe máy cũ liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp huyện nơi chủ xe mới đăng ký thường trú để tiến hành thủ tục.

     Trường hợp sang tên xe cũ khác tỉnh thì trước khi thực hiện thủ tục sang tên đổi chủ, người bán xe phải liên hệ cơ quan đăng ký xe trước đây để nộp giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cho cơ quan đăng ký xe.

Người thực hiện thủ tục không phải nộp lệ phí và sẽ nhận được Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe. Đây cũng là khác biệt giữa thủ tục sang tên xe máy cùng tỉnh và thủ tục sang tên xe máy cũ khác tỉnh.

Câu 2. Thủ tục sang tên xe máy không chính chủ

     Khi bạn sở hữu xe mà giấy tờ mua bán qua nhiều đời chủ dẫn đến không có hợp đồng mua bán, chuyển nhượng xe theo quy định thì thủ tục sang tên xe máy không chính chủ sẽ giải quyết như sau:

     Căn cứ khoản 1 Điều 19 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định, người đang sử dụng xe trực tiếp đến đến cơ quan quản lý hồ sơ đăng ký xe để làm thủ tục sang tên.

“1. Thủ tục, hồ sơ sang tên: Người đang sử dụng xe đến cơ quan quản lý hồ sơ đăng ký xe để làm thủ tục sang tên, xuất trình giấy tờ theo quy định tại Điều 9 Thông tư này, ghi rõ quá trình mua bán, giao nhận xe hợp pháp, cam kết về nguồn gốc xuất xứ của xe và nộp giấy tờ sau:

a) Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư này;

b) Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng (nếu có)…”

Thông thường chủ xe phải làm bản cam kết về nguồn gốc xuất xứ xe có xác nhận của UBND nơi cư trú để quá trình xác minh hồ sơ đăng ký sang tên xe nhanh gọn hơn.

Bài viết tham khảo:

​     ​Để được tư vấn chi tiết về vấn đề quảng cáo thương mại là gì, khách hàng xin vui lòng liên hệ đến tổng đài 19006178 để được hỗ trợ.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!

Chuyên viên: Thu Phương

Luật sư gọi luôn cho bạn
×

Gửi số điện thoại của bạn để luật sư tư vấn

 • Số ĐT của bạn *
 • Chọn gói dịch vụ *

Gửi yêu cầu tư vấn

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT TOÀN QUỐC

463 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 1900 6178

Email: lienhe@luattoanquoc.com